thuc hien cc Khám vận động mắt

Khám vận động mắt

Khi chúng ta nhìn thế giới xung quanh bằng 2 mắt, chỉ nhận thấy có một hình ảnh. Hệ thống thị giác vô cùng phức tạp mang lại cảm giác này và là kết quả của sự cân bằng tinh tế giữa thần kinh và cơ...(xem tiếp)