thuc hien cc Lệch nghiêng và phản ứng nghiêng nhãn cầu

Lệch nghiêng và phản ứng nghiêng nhãn cầu

Lệch nghiêng là sự đặt sai vị trí theo chiều dọc của trục mắt gây ra bởi rối loạn trước nhân có hay không xoắn nhãn cầu bất thường. Lệch nghiêng kết hợp với dấu tk trung ương khác và có thể một phần của phản ứng nghiêng nhãn cầu (xem tiếp)