thuc hien cc Bệnh lý thần kinh ngoại biên do rượu

Bệnh lý thần kinh ngoại biên do rượu

Rượu là một trong những độc tố có thể gây ra tổn thương thần kinh ngoại vi ở những bệnh nhân nghiện rượu nặng. Trên 40 % những người nghiện rượu.  Cơ thể không thể lọc và chuyển hóa, lắng đọng tại các dây thần kinh và làm tổn thương các đầu mút dây thần kinh (tiếp theo)
.