thuc hien cc Bệnh lý thần kinh ngoại biên do thiếu vitamin

Bệnh lý thần kinh ngoại biên do thiếu vitamin

Năm 1910, Frager và Sheaton cho rằng bệnh tê phù là do rối loạn chuyển hoá glucide, do thiếu một chất nằm trong hạt gạo, yếu tố cần thiết cho đời sống (vitalamin) – chất mà sau này gọi là vitamin
Năm 1911, Funk khám phá vitamin B1 (thiamin), phần lớn nằm ở vỏ hạt gạo. bệnh tê phù hay phát triển thành dịch, nhân dân vùng dùng gạo làm lương thực chính, (tiếp theo)