thuc hien cc Test chức năng thần kinh tự động

Test chức năng thần kinh tự động

Rối loạn chức năng tk tự động có thể xảy ra do các bệnh lý ảnh hưởng đường tk tự động
Vai trò thầy thuốc là tìm ra  triệu chứng loạn tk tự động (dysautonomia)
Cần xác định nếu triệu chứng thực sự liên hệ hệ tk tự động (xem tiếp)