Đào tạo liên tục-thần kinh-niệu

Điều trị rối loạn cơ vòng bàng quang

2017-01-07

Điều trị rối loạn cơ vòng bàng quang bao gồm; A. Bảo tồn chức năng đường niệu đạo trên và thận   B.Tránh  nhiễm trùng   C.Bảo đảm sức chứa BQ phù hợp, áp suất bên trong thấp ngăn ngừa tổn thương  phía trên   D.Làm trống BQ,  giữ áp suất bên trong thấp thích...

Đọc thêm

lâm sàng và chẩn đoán bàng quang thần kinh

2016-12-31

Cơ và thần kinh của hệ thống tiết niệu làm việc cùng nhau để giữ nước tiểu trong BQ và bài tiết nước tiểu thời gian thích hợp. Thần kinh mang tín hiệu từ cơ, cơ vòng niệu đạo Não tổng hợp thông tin và giữ nước tiểu trong BQ hay bài tiết nước tiểu ở thời điểm thuận tiện Bàng quang...

Đọc thêm