thuc hien cc lâm sàng và chẩn đoán bàng quang thần kinh

lâm sàng và chẩn đoán bàng quang thần kinh

Cơ và thần kinh của hệ thống tiết niệu làm việc cùng nhau để giữ nước tiểu trong BQ và bài tiết nước tiểu thời gian thích hợp.

  1. Thần kinh mang tín hiệu từ cơ, cơ vòng niệu đạo
  2. Não tổng hợp thông tin và giữ nước tiểu trong BQ hay bài tiết nước tiểu ở thời điểm thuận tiện

Bàng quang thần kinh (neurogenic bladder) là khi  BQ  và chức năng cơ vòng niệu đạo bất thường do bất cứ nguyên nhân thần kinh nào như: spinal cord injury, spina bifida, cauda equina syndrome, multiple sclerosis, stroke, transverse myelitis, brain tumors, cerebral aneurysms,  Parkinsons, Alzheimers, multiple system atrophy (MSA), và rối loạn  degenerative nerve khác (xem tiếp)