thuc hien cc Tiếp cân bệnh nhân thần kinh

Tiếp cận bệnh nhân thần kinh

Hiện nay các tiến bộ  trong chẩn đoán hình ảnh giúp hiểu biết nhiều về chức năng thần kinh. Tiếp cận bn thần kinh đòi hỏi người thầy thuốc phải giải thích các hiện tượng đơn giản nhất của bệnh trên cơ sở:

     -     tổn thương ở đâu?

     -     bản chất là cái gì?

Các bước tiếp cận chẩn đoán:

1.  Xác định có vấn đề thần kinh hay không ?

2.  Xác định vị trí giải phẫu học

3.  Thiết lập thời gian diễn tiến của triệu chứng

4.  Xác định bệnh có thể nghĩ đến nhiều nhất

5.  Làm chẩn đoán phân biệt

6.  Đề nghị cận lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh thích hợp

7.  Chẩn đoán xác định

8.  Khởi đầu điều trị căn nguyên và triệu chứng (tt)