Tự đánh giá

CIDP

2019-10-15

Câu hỏi & đáp án Viêm đa rễ dây thần kinh mất myelin mãn tính (Chronic Inflammatory Demyelinating Polyradiculoneuropathy, CIDP) Tài liệu lượt dịch theo tác giả Richard A Lewis và cộng sự. Cập nhật 2018, Giới thiệu: đây là bộ câu hỏi có đáp án giúp cho các BSCK1 thần kinh các...

Đọc thêm