thuc hien cc Tiếp cận bệnn nhân có cơn động kinh đầu tiên

Tiếp cận bệnn nhân có cơn động kinh đầu tiên

BN nam,38 tuổi, nhập viện: co giật

Khoảng 18 giờ ngày 14 / 5 / 2016 bệnh nhân đang làm tăng ca ở trường thì đột ngột thấy tay trái co cứng và nhanh chóng cứng đơ chân trái rồi cổ nghiêng sang 1 bên ( không nhớ bên nào), bệnh nhân lúc này vẫn tỉnh nhưng không thể kiểm soát được những gì đang xảy ra, bệnh nhân chỉ kịp gọi đồng nghiệp giúp đỡ và sau đó không biết gì.

Bệnh cảnh khởi phát bán cấp, đau đầu → yếu→ co giật. kiểu động kinh

 Khám bn yếu nhẹ nửa người trái (pxgx ++, Babinski(-)

Tiền căn THA không điều trị, hút thuốc lá

 CT đầu: u sao bào thùy trán

Chẩn đoán: Cơn động kinh cục bộ toàn thể hóa / u não thùy trán

Câu hỏi

1. Thực hiện EEG thường quy cho tất cả người lớn có cơn động kinh vô cớ đầu tiên ?

2. Thực hiện thường quy chẩn đoán hình ảnh CT hay MRI ở  BN có cơn động kinh vô cớ đầu tiên?

3. Xét nghiệm CTM, GLUCOSE & ION ĐỒ thường quy cho bn có cơn động kinh vô cớ đầu tiên ?

4. Thực hiện chọc dò dịch não tủy thường quy cho bn người lớn có cơn động kinh vô cớ đầu tiên?

5. Tầm soát độc chất thường quy cho bn người lớn có cơn ĐK vô cớ lần đầu ?

6. Các yếu tố liên quan đến cơn động kinh ?

7. Triệu chứng cơn động kinh?

8. Phân biệt cơn co giật, cơn động kinh và bệnh động kinh?

9. Phân loại cơn động kinh?

10. Nguyên nhân gây động kinh?

11. Chẩn đoán cơn động kinh?

12. Phân biệt cơn bắt chước cơn động kinh(mimicking seizures)?

13. Các yếu tố thúc đẩy cơn động kinh?

14. Điều trị động kinh: nội khoa, ngoại khoa và không dùng thuốc?

15. Các yếu tố nào ảnh hưởng quyết định điều trị?

16. Tác dụng phụ và ngưng thuốc chống động kinh?(tiếp theo)