Các chất dẫn truyền thần kinh

Giới thiệu chất dẫn truyền thần kinh

Đầu thế kỷ 20, các nhà khoa học vẫn cho rằng phần lớn sự liên lạc giữa các xi-náp trong não là do điện. Ramony Cajal (1852–1934) phát hiện ra giữa các nơron có một khe hở rộng từ 20 đến 40 nm, ngày nay gọi là khe xi-nap
Năm 1921 nhà dược lí học người Đức Otto Loewi (1873–1961) xác nhận các nơ-ron có thể liên lạc với nhau bằng cách giải phóng các chất hóc học. Otto Loewi người đã phát hiện ra acetylcholine(ACh) chất dẫn truyền thần kinh đầu tiên.

Đặc điểm xác định chất DTTK (neurotransmitters):

Chất hóa học nội sinh có nhiệm vụ dẫn truyền các tín hiệu qua tiếp hợp thần kinh (xi-nap) đến tế bào đích, Các chất dẫn truyền chứa trong túi, tập trung thành nhóm ở đầu tận cùng của sợi trục, tiền xi-nap.
Sự phóng thích các chất dẫn truyền thần kinh và khuếch tán qua khe xi-nap gắn vào thụ thể chuyên biệt nằm trên màng hậu xi-nap.
Sự bất hoạt trong xi-nap bởi quá trình tại chổ hay tái hấp thu hay men phá hủy (reuptake or enzymatic breakdown).

Các thông tin điện hóa học (electrochemical messages) từ thân tế bào xuống sợi trục đi qua khe hở giữa các tế bào (synapse) đến nơron kế tiếp. Chất hóa học thông tin đặc biệt
(special chemical message) là chất dẫn truyền thần kinh (neurotransmitter)

Đọc thêm

Chất dẫn truyền thần kinh

Chất dẫn truyền thần kinh pp